Klar til uddannelse

Når du kommer over i uddannelsessystemet efter grundskolen, kommer du med ét slag over i en verden, hvor der ikke er lige så meget støtte som du måske har været vant til i din tidligere skolegang. Unge- og uddannelsesvejleder Karin Øgir taler om det ukendte farvand, du som ung pludselig skal navigere i, når du går fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Klar til uddannelse til dig som er ung
Uddannelse - til forældrene

I denne video henvender unge- og uddannelsesvejleder Karin Øgir sig til dig, som har et barn, der går fra grundskole til ungdomsuddannelse. Hun taler blandt andet om at skulle samarbejde med andre unge og om at lave noget, som man ikke altid finder lige spændende.