Center for Specialpædagogiske Børnetilbud

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) er et udførercenter, der støtter børn og familier i alderen 0-18 år, hvor børnene har vidtgående handicaps, men med særlig fokus på ADHD og autisme-spektrumforstyrrelser (ASF), så børnene og de unge opnår livsduelighed i form af personlig udvikling, sundhed, trivsel og et så selvstændigt voksenliv som muligt. Vi fokuserer på familiens situation og understøtter dem i deres forståelse og håndtering af barnets/den unges særlige behov.

CBS er et videns- og ressourcehus, og vi er derfor aktive i forhold til opsøgning, udvikling og formidling af praktisk og teoretisk viden om arbejdet med børn og unge med handicap og deres familier. Det er vores opgave at formidle denne viden til børn/unge og deres familier samt til fagfolk, teoretikere og andre med interesse for området. Vi samarbejder nationalt og internationalt om dette.

 

Mission

Vi opfylder og forandrer familiernes behov – støtter familierne til egne løsninger.

Vi opfylder og udfordrer myndigheds behov

Vi holder og udvider rammen.

Vi insisterer på at arbejde højt specialiseret og med afsæt i individets behov.

 

Vision

Vi understøtter vores børn, unge og familiers livsduelighed, livsglæde og trivsel.

Vi vil give det (aller)bedste mulige tilbud til vores målgruppe.

Vi er et center i front og i bevægelse, der insisterer på (at være med til) at skabe fremtiden.