FAQ

1. Hvad er Autisme indsigt?

Det et selvstændigt e-kursus, som er bygget op i afsnit med en række videoer samlet i forskellige temaer.

Ud over videoerne er der dokumenter og links, der forhåbentlig kan inspirere.

2. Hvem henvender kurset sig til?

Det henvender sig til forældre til børn og voksne med autisme.

3. Hvorfor er det netop disse emner, der er valgt?

Der findes naturligvis mange emner, der er relevante, når det handler om personer med en Autisme

Spektrum Forstyrrelse. Vi har forsøgt at vælge nogle af de emner ud, hvor vi oftest støder på udfordringer i vores arbejde med autisme.

4. Hvem står bag Autisme indsigt?

Bag programmet står Center for Specialpædagogiske Børnetilbud i Aarhus kommune.

5. Hvem er de medvirkende?

De fleste er fagpersoner fra Center for Specialpædagogiske Børnetilbud og Langagerskolen, begge i Aarhus kommune. De eksterne medvirkende har vidt forskellige baggrunde, de har dog alle mange års erfaring inden for autismeområdet.

6. Hvor længe har jeg adgang til hjemmesiden?

Du har ubegrænset adgang til hjemmesiden. Dog vil din adgang blive lukket ned, hvis du ikke har været aktiv på www.CSB-indsigt.dk de seneste 6 måneder.

7. Må jeg dele min adgang med andre?

Din adgang er personlig, og du må derfor ikke dele den med andre. Hvis du kender nogen, som er bosat i Aarhus kommune og selv har autisme, eller har et barn med autisme, kan du henvise dem til deres sagsbehandler, hvor de selv kan bede om adgang til forløbet.

Bemærk: Tidligere tilgang af CBS-indsigt var opbygget gennem uger og individuel vejledning fra konsulenter, det er i dag lavet om til moduler og en selvstændigt e-læringskursus.

1. Hvad er ADHD indsigt?

Det et selvstændigt e-kursus, som er bygget op i afsnit med en række videoer samlet i forskellige temaer. Ud over videoerne er der dokumenter og links, der forhåbentlig kan inspirere.

2. Hvem henvender kurset sig til?

Det henvender sig til forældre til børn med ADHD. Afsnittet Unge og Teenagere er dog henvendt direkte til de unge selv - men man kan som forældre have god gavn af at se videoerne alligevel.

3. Hvorfor er det netop disse emner, der er valgt?

Der findes naturligvis mange emner, der er relevante, når det handler om personer med ADHD. Vi har forsøgt at vælge nogle af de emner ud, hvor vi oftest støder på udfordringer i vores arbejde med ADHD.

4. Hvem står bag ADHD indsigt?

Bag programmet står Center for Specialpædagogiske Børnetilbud i Aarhus kommune.

5. Hvem er de medvirkende?

De fleste er fagpersoner fra Center for Specialpædagogiske Børnetilbud og Langagerskolen, begge i Aarhus kommune. De eksterne medvirkende har vidt forskellige baggrunde, de har dog alle mange års erfaring inden for ADHD-området

6. Hvor længe har jeg adgang til hjemmesiden?

Du har ubegrænset adgang til hjemmesiden. Dog vil din adgang blive lukket ned, hvis du ikke har været aktiv på www.CSB-indsigt.dk de seneste 6 måneder.

7. Må jeg dele min adgang med andre?

Din adgang er personlig, og du må derfor ikke dele den med andre. Hvis du kender nogen, som er bosat i Aarhus kommune og selv har ADHD, eller har et barn med ADHD, kan du henvise dem til deres sagsbehandler, hvor de selv kan bede om adgang til forløbet.