Forside > ADHD - Indsigt > HVAD ER ADHD? > Når ADHD ikke står alene

Når ADHD ikke står alene

Børn eller voksne med ADHD har ofte også andre diagnoser – det kan blandt andet være adfærdsvanskeligheder, autisme, OCD eller Tourette. Det kaldes komorbiditet, og det forklarer psykolog Lissen Tønnies om i denne video.

Ordforklaring

Komorbiditet: Komorbiditet betyder, at flere diagnoser er til stede hos den enkelte person. Hos mange mennesker med ADHD vil komorbiditet optræde i form af andre psykiske og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder.

Mere viden...

I forbindelse med tvivl om barnet/den unge har andre udfordringer udover ADHD, komorbiditet, er det vigtigt at få kontakt til netværket omkring barnet/den unge. Der i blandt f.eks. kontakt til skolernes/dagtilbuddets tilknyttede PPR psykolog, eller skolens tilknyttede børne/unge læge.

Forældre med børn tilknyttet BUC, Børne og Ungepsykiatrisk Center kan også gøre brug af kontakten dertil i forbindelse med tvivl om der er andet end ADHD på spil.