Forside > Center for Specialpædagogiske Børnetilbud

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud

Velkommen, du er gået rigtigt – hvis du som familie, barn eller ung har brug for et specialpædagogisk tilbud.

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) er Aarhus Kommunes center på det specialiserede børneområde for børn og unge med handicap og deres familier. Vi er en del af Børn, Familier og Fællesskaber i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

CSB er et udførercenter, der tilbyder aflastning og døgnophold til børn og unge i alderen 0-18 år med vidtgående handicaps, men med særlig fokus på ADHD og autismespektrumforstyrrelser (ASF), så børnene og de unge opnår livsduelighed i form af personlig udvikling, sundhed, trivsel og et så selvstændigt voksenliv som muligt. Vi fokuserer på familiens situation og understøtter dem i deres forståelse og håndtering af barnets/den unges særlige behov.

På CSB vægter vi mindfulness, bevægelse og udeliv højt. Vi arbejder målrettet med at skabe trygge og udviklende rammer ud fra et pædagogisk perspektiv med baggrund i en forståelse af handicap. Vi former den pædagogiske metode efter det enkelte barns forudsætninger og behov. Vi arbejder sammen om det enkelte barn i teams af medarbejdere, der har forskellige faglige baggrunde. Vi respekterer din viden om dit barns særlige forudsætninger, ressourcer og behov og tager dig med på råd, når den pædagogiske indsats skal tilrettelægges.

Mission

Med udgangspunkt i håb og drømme understøtter vi børn, unge og familiers liv i retning af trivsel, udvikling og glæde. Det sker via at lytte til familierne og støtte dem til egne løsninger.

Vi samarbejder tæt med myndighed og andre samarbejdspartnere om drift og udvikling af området for at skabe bæredygtige løsninger.

Vi insisterer på at arbejde højt specialiseret og med afsæt i individets behov.

Vision

Vi vil give det (aller)bedst mulige tilbud til vores målgruppe funderet i høj specialiseret indsats, så familierne, børnene og de unge understøttes i livsmestring. Mulighed for deltagelse i fællesskaber ud fra eget ståsted og med specialiseret faglig understøttelse er med til at skabe livsglæde og trivsel, og bliver dermed betydningsfuldt og meningsfuldt.

Vi er et center i front og i bevægelse, der insisterer på at være med til at skabe fremtiden.

Vil du gerne vide mere om de forskellige tilbud, døgn- og aflastningsafdelinger i CSB, er du velkommen til at læse mere her: www.aarhus.dk