Forside > Om CSB-indsigt.dk

Om CSB-indsigt

Med CSB-indsigt vil vi gerne stille vores viden og erfaring til rådighed for dig. Vi tror på, at det vil bidrage positivt til dine forudsætninger for bedre at forstå dine egne, dit barns eller dine nærtstående særlige udfordringer, hvilket forhåbentligt kan gøre din hverdag lettere. Med CSB-indsigt gøres viden om ADHD og autisme tilgængeligt på en fleksibel og let tilgængelig måde. Du kan tilgå programmet, når du har tid, og du kan vælge at fokusere på dele af programmet som har særlig interesse for dig.

I CSB-indsigt kan du høre dygtige fagpersoner fra Center for Specialpædagogiske Børnetilbud og Langagerskolen fra Aarhus Kommune fortælle om deres viden og erfaring; Du kan få konkrete råd og værktøjer, og du kan høre andre eksperter, heriblandt personer med ADHD og autisme fortælle om forskellige emner og bidrage med deres særlige viden.

Online læring

CSB-indsigt er en e-læringsplatform, der er opdelt i tre programmer:

  • Autisme – Børn: Mennesker med autisme kan opleve verden meget anderledes end andre mennesker. Gennem dette program fokuserer vi på at yde støtte til pårørende til børn med diagnoser inden for autismespektret. Vi berører emner som tænkning, forståelse, personlig coping, et godt liv sammen med andre samt skole, job, familie og fritid.
  • Autisme – Unge og Voksne: Dette program henvender sig til mennesker med autisme, pårørende til teenagere med en diagnose inden for autismespektret samt familier og professionelle, der støtter mennesker med autisme i voksenlivet. Under programmet berører vi emner som tænkning, forståelse, leg og læring, udvikling af forskellige færdigheder samt autisme i familien.
  • ADHD-indsigt: Mennesker med ADHD har behov for at få styrket deres kompetencer i forhold til struktur og organisering af dagligdagen. Dette program fokuserer på at forstå ADHD. Vi berører emner som hverdagsliv, støttredskaber, læring og skoleliv samt ungdomslivet – teenagere og unge.

Hvert program indeholder videoer, værktøjer, dokumenter, råd og baggrundsviden. Ved at se videoerne kan du få råd og vejledning samt generel viden om ADHD og autisme. Nogle af videoerne har form som interviews, hvor vi taler med forskellige eksperter. For at understøtte budskaberne i videoerne har vi lavet en række dokumenter, som du kan downloade og beholde. Dokumenterne indeholder eksempler på konkrete værktøjer samt henvisninger til litteratur om emnet. Endeligt er der mulighed for at kontakte konsulenter fra Center for Specialpædagogiske Børnetilbud via telefonnummer 3091 0255 hver torsdag mellem kl. 15-17.