[show_breadcrumbs]

Netværket

Specialpædagogisk konsulent Anne Holle Thomsen giver her gode råd og strategier til bl.a. at sikre dit barns muligheder for gode oplevelser ved deltagelse i for eksempel familiesammenkomster. Hun kommer også med konkrete anvisninger til at få større forståelse fra dit netværk.

Mere viden...

Når du som pårørende eller nær ven er sammen med et barn med ADHD, kan disse tips og gode råd være brugbare til at opnå et godt samvær:
– Skab tid alene sammen med barnet. For mange børn og unge med ADHD kræver det meget af dem at være sammen med flere på en gang, og de kan opleve at få for mange sansestimuli.

– Undgå om muligt situationer med mange input som fx indkøbsture i et storcenter.

– Brug enkle og anvisende måder at tale på. Det er bedre at sige, hvad man gerne vil have, at barnet gør, end hvad barnet ikke må gøre. Så i stedet for at sige: “du må ikke hoppe i sofaen”, kan det være bedre at sige: “kom ned fra sofaen”.

– Det er godt og skaber ofte ro med rutiner, at “vi gør, ligesom vi plejer”.

– Forbered barnet på, hvis der skal ske noget ud over det sædvanlige. Det kan nogle gange være godt at skrive op, hvad der skal ske eller at bruge en stor kalender til at lave aftaler i.

– Hold pauser undervejs. Det kan være vigtigt med stunder, hvor alle kan slappe af. For barnet kan det eventuelt være med computer, musik, TV eller IPad.

– Forvent i det hele taget, at barnet kun kan være koncentreret i kortere intervaller og ind imellem kan have brug for at bevæge sig

– Prøv at forblive rolig, selvom barnet eller den unge eventuelt kører mere op. Det hjælper ikke at skælde ud, men hvis
du selv bevarer roen, er der større sandsynlighed for, at barnet også finder roen igen.

– Det kan være en god ide at lave aftaler om en belønning. Det kan ofte motivere barnet til noget, det ellers ikke kan se mening med at skulle

– Undgå at barnet bliver overtræt. Børn med ADHD udtrættes hurtigt og har brug for at andre hjælper dem til at holde pauser. Lyt til de erfaringer forældrene har omkring, hvad barnet kan holde til, sengetider osv

– Fokuser på det, der lykkes – stop mens legen er god, så det bliver en god dag/oplevelse.

[show_back_button]