Venskaber

Børn med ADHD er ikke altid helt med på spillereglerne i fællesskabet og kan derfor have brug for ekstra vejledning til at navigere imellem både skrevne og uskrevne regler, som andre børn intuitivt forstår. Specialpædagogisk konsulent Anne Holle Thomsen fortæller her hvordan du kan hjælpe dit barn til at tackle det sociale liv.

ORDFORKLARING:

Intuition:, evnen til umiddelbar og direkte opfattelse af en helhed eller sammenhæng uden forudgående rationel tænkning. Denne helhed kan være et almenmenneskeligt livsforhold, en praktisk, teknisk eller erkendelsesmæssig problemstilling eller tilværelsens inderste væsen.

I modsætning til den rationelle tænkning, der bygger på slutninger fra led til led og over et tidsrum bevæger sig frem mod konklusion, kræver den intuitive indsigt ikke anstrengelse eller intention, men præsenterer uden videre sit indhold for os, helt og komplet, uden at vi kan forklare, hvordan denne helhed fremkom.

Mere viden...

Eksempler på konkret støtte i det sociale samvær
– Lære at overholde aftaler
– Blive god til at lytte
– Undgå at afbryde
– Undgå at komme for tæt på fysisk
– Slukke mobiltelefonen, det er for svært med delt opmærksomhed
– Deltag i organiserede aktiviteter
– Undgå store forsamlinger