Forside > ADHD - Indsigt > STØTTEREDSKABER > Hjernens direktør

Hjernens direktør

Børn med ADHD er særligt udfordrede i de funktioner, der styres af den præfrontale del af hjernen. Den kaldes også populært for ”hjernens direktør”, fordi det er herfra de forskellige opgaver for kroppen og resten af hjernen styres. Skolekonsulent Tina Friis Tønnesen fortæller her, hvordan man kan støtte og hjælpe, når ”hjernens direktør” er på overarbejde.

ORDFORKLARING:

Arbejdshukommelsen kan blandt andet:
– fastholde en tanke, mens den udvikles, bearbejdes, afklares eller anvendes. 
– genkalde sig noget fra langtidshukommelsen, mens nogle oplysninger fastholdes i arbejdshukommelsen. 
– holde sammen på de enkelte dele i en opgave, mens man fuldfører hele opgaven. 
– holde sammen på en række nye oplysninger, så de forbliver meningsfulde. 
– fastholde en langsigtet plan, mens man overvejer kortsigtede behov.

Eksekutive funktioner beskrevet som 4 trin:
1. At få en idè, som indebærer, at man kan danne forestillinger eller indre billeder, om hvad man vil.
2. At planlægge idèens udførelse, hvilket stiller krav om både at kunne se det store billede og detaljerne, så udførelsen kan planlægges i sekvenser og dermed foregå i en rigtig rækkefølge
3. At udføre planen, handler om at igangsætte handling, følge planen og arbejde sig i den rigtige rækkefølge hen mod målet.
4. At vurdere og justere, indebærer, at man under udførelsen kan se sig selv og situationen udefra og tage stilling til, om den planlagte udførelse af målet er hensigtsmæssigt, og om den fører til målet.