Forside > Om CSB-indsigtCenter for Specialpædagogiske Børnetilbud > Mere viden > Arbejdsmiljø i CSB

Arbejdsmiljø i CSB

I Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) arbejder vi målrettet med at fastholde og udvikle et trivselsfremmende arbejdsmiljø bygget på et solidt fagligt fundament og fælles indsats af alle ansatte. Et godt arbejdsmiljø fastholder og tiltrækker dygtige og motiverede medarbejdere og ledere. Det er helt grundlæggende, at vi alle tager et medansvar i arbejdsmiljøarbejdet, så vi sammen løfter opgaven og ansvaret.

En stærk fælles faglighed skabes, når vi i tæt samarbejde internt og eksternt løser vores kerneopgave med høj kvalitet. Det skaber arbejdsglæde, trivsel og meningsfuldhed både for den enkelte og fællesskabet.

Arbejdet i CSB er krævende og komplekst. Vi skal sikre den fælles opgaveløsning med rette kompetencer og en stærk faglig tilgang med plads til innovation og kreativitet. Derfor er det afgørende, at vi har en kultur, der er båret af høj psykologisk tryghed.

I CSB arbejder vi med arbejdsmiljøtiltag på flere niveauer.

  • Organisatoriske arbejdsmiljøarbejde: Der skal være tydelighed og gennemsigtighed om strukturer, indsatser, arbejdsmiljøopgaver og procedurer. Vi sikrer læring gennem drøftelser, prioriteringer og evalueringer af tiltag og processer. Så vi i fællesskab forebygger og håndterer belastninger i arbejdsmiljøet.
  • Indsatser på det relationelle og individuelle niveau: For at styrke den enkeltes trivsel og samarbejdet internt og eksternt arbejdes der blandt andet med supervision, mindfulness, indsigt i stress og coping, kommunikation og mentalisering.

Vi har en aktiv og ambitiøs arbejdsmiljøorganisation, som sikrer, at arbejdsmiljøet altid er på dagsordenen. Ledelsen har det overordnede ansvar, og arbejdsmiljørepræsentanterne skal sammen med ledelsen gå forrest for at fastholde og udvikle det gode arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøarbejdet understøttes af gode og tillidsfulde dialoger, båret af ægte nysgerrighed og en grundlæggende indstilling om, at vi stiller og besvarer spørgsmål gennem en imødekommende lytten til den anden. En tillidsfuld og anerkende dialog sikrer, at der både informeres og kommunikeres hensigtsmæssigt, og at der lægges vægt på, at medarbejdere og ledere sammen skaber nuancer og perspektiver på de arbejdsmiljødrøftelser, der foregår.

Vi er hinandens forudsætninger for at lykkes!

Læs mere om arbejdsmiljøet i CSB nedenfor: