[show_breadcrumbs]

Visuel støtte og struktur

En kort introduktion til hvad visuel støtte er, og hvilke forskellige muligheder, der er inden for området.

Mere viden...

Dette dokument giver dig eksempler på, hvordan visuel støtte kan hjælpe med at vælge mellem forskellige ting.
Visuel støtte til at træffe valg

Her kan du downloade et dokument, der viser, hvordan visuel støtte kan hjælpe til med at opdele opgaver i mindre dele.
Visuel støtte til at hjælpe med opdeling

Her kan du se eksempler på, hvordan visuel støtte kan kombineres med farvekodning og brug af klistermærker.
Visuel støtte med farvekodning og klistermærker

Her får du eksempler på, hvordan visuelle markeringer i tøj kan hjælpe med at anvende tøjet rigtigt.
Visuel støtte – markering i tøj

I dette dokument kan du se eksempler på, hvordan visuel støtte kan bruges i leg.
Visuel støtte i forbindelse med legetøj

Her kan du downloade et skema, du kan bruge til turtagningslege med dit barn. Dokumentet kan både bruges som introduktion til at lære det at tage tur og som støtte til fortsat at huske det.
Visuel støtte til turtagning

Her kan du se eksempler på, hvordan visuel støtte kan bruges til at skabe forudsigelighed.
Visuel støtte til forudsigelighed

[show_back_button]